Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttel kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusjuhtimise süsteemid, mis vastavad ISO ja OHSASi standardi nõuetele. Selle kinnituseks on BVC meile välja andnud sertifikaadid: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Meie kvaliteedipõhimõtted on:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Oma tegevusele kehtestatud normide järgimine;
 • Kliendi vajaduste ja ootuste määratlemine ning nendega arvestamine;
 • Vea kulude ennetamine;
 • Kliendikeskne suhtlemine nii organisatsiooni väliselt kui ka siseselt;
 • Teenuse osutamine vajaliku kvalifikatsiooniga ja motivatsiooniga töötajatega;
 • Tagada klientide ja töötajate järjepidev koolitus ning väljaõpe;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

 • Keskkonnajuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Töötajate koolitus, teavitamine ja valmisolek hädaolukordadeks;
 • Ennetustegevus;
 • Keskkonnasõbralike materjalide valik;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine;
 • Loodussäästlik tegevus;
 • Jäätmekäitluse osas paremate lahenduste leidmine;
 • Igakülgne keskkonnaalane koostöö kõikide huvipooltega.

Meie tööohutuse põhimõtted on:

 • Tööohutuse juhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Töötajate koolitus, teavitamine ja valmisolek;
 • Ennetustegevus;
 • Töötajate isikliku arengu ja motivatsiooni innustamine;
 • Partnerite teadlikuse tõstmine tööohutusalastes probleemidest ja isiklikust vastutusest.
null

Projekteerimine

Teostame projekteerimise peatöövõttu koos projektijuhtimise ja mudelprojekteerimisega.
null

Restaureerimine

Tegeleme vanade hoonete restaureerimise, rekonstrueerimise ja konserveerimisega.
null

Ehitus

Meie põhitegevuseks on ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt, projektide juhtimine ning restaureerimine ja ehitustegevus.
null

Projektijuhtimine

Meie spetsialistide meeskond on võimeline kavandama ja juhtima projekte algusest lõpuni.